Privacy & Cookiegebruik

 

Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en via onze website geen IP adressen opslaan.
Behalve wanneer er ongeoorloofde activiteiten zijn (herhaaldelijke inlogpogingen op onze back-end) worden IP adressen geregistreerd ter beveiliging.

 

Contactgegevens:

Hamersweg 20b
8476 ET Ter Idzard
Nederland

Telefoon:  + 31 (0) 6 11 20 12 19

e-mail:  info@lubbersmedical.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken via de website enkele persoonsgegevens via het contactformulier.
Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske.

Wij gebruiken geen social media plugins.
Wel wordt er vanuit de website verwezen naar onze LinkedIn  pagina.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens (denk hierbij aan uw persoonsnummer).

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders echter aan altijd  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@lubbersmedical.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (een afspraak met u te maken)

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens verkregen vanuit deze website twee weken op onze server. Binnen deze tijd worden de gegevens eventueel in een (niet online) dossier  overgenomen.
Na veertien dagen worden de gegevens automatisch en volledig van onze server verwijderd.

  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
    Wij gebruiken google analytics zonder dat wij ip adressen bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En altijd in overleg met u.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website wellicht enkele foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Foto’s zijn afkomstig van leveranciers (productfoto’s) of uit eigen collectie.
Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Staat u of uw kind op een van deze foto’s en bent  u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@lubbersmedical.com zodat wij de betreffende foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Stockfotografie is afkomstig van RawPixel.com

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lubbersmedical.com

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Disclaimer

 

Beeldmateriaal
Beeldmateriaal in deze website is afkomstig -met toestemming- van leveranciers.
Fotomateriaal is zelf vervaardigd of afkomstig van RawPixel.com

Website
Ontwerp website: teKiek! webdesign

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Lubbers Medical BV spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Lubbers Medical BV noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.
© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Lubbers Medical BV